0 Udostępnień

Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas budowy domu?

Listę przygotowałem razem z inżynierem budownictwa Krystianem Lemkowskim. Obejrzyj film lub przeczytaj artykuł, natomiast w filmie każdy z punktów omawiam nieco bardziej szczegółowo.

Kurs „Budowa domu od zera do stanu deweloperskiego”: Zarządzanie i kontrola budowy

  1. Wylewanie mieszanki betonowej prosto w grunt niezależnie od warunków gruntowych i projektu

Przy zastosowaniu szalunków uzyskujemy ławy zgodne z projektem budowlanym – o oczekiwanej szerokości i wysokości. Można zrezygnować z szalunków w niektórych przypadkach – mamy grunty spoiste, czyli takie, które się nie obsypują, wykop zostanie precyzyjnie ukształtowany, uporządkowany i wyłożony folią, a projekt nie przewiduje izolacji pionowej na ławie fundamentowej.
Dodatkowo musimy mieć pewność, że grunt nie będzie się obsypywał podczas wylewania mieszanki betonowej.

 

  1. Brak uziomu fundamentowego

Uziemienie odprowadza potencjał elektryczny do gruntu

Można je wykonać później, ale wykonanie uziemienia podczas wykonywania fundamentów jest najlepsze i najtańsze

  1. Zabezpieczenie fundamentów dysperbitem.

Dysperbit to grunt bitumiczny, emulsja, która nie jest hydroizolacją. Nie posiada właściwości samouszczelniających, które zapobiegną powstawaniu rys przez które wejdzie wilgoć.

Fundamenty powinny być zabezpieczone odpowiednią hydroizolacją wynikającą z projektu, a nie powszechnie stosowanym dysperbitem, który nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią.

 

  1. Zasypywanie fundamentów niewłaściwym materiałem.

Nie można zasypywać fundamentów gliną, humusem ani piaskiem zmieszanym z gliną. Na szczęście takie błędy są rzadko popełniane. Częstszy błąd to zasypywanie fundamentów piaskiem o zbyt małym uziarnieniu To błąd, ponieważ taki piasek kapilarnie podciąga wodę, a poza tym piasek drobny trudniej się też zagęszcza niż piasek gruby.

Do zasypywania fundamentów powinno używać się odpowiedniego kruszywa lub grubego piasku.

 

  1. Wilgotne i niecertyfikowane drewno na więźbę dachową

Wilgotne drewno będzie odkształcało się podczas wysychania. Niecertyfikowane drewno ma nieokreślone właściwości, a wytrzymałość drewna określa się tylko dla drewna suszonego.

Drewno powinno mieć klasę C24 lub wyższą – wynikającą z projektu.

 

  1. Nieprawidłowo zamontowane okna.

Okna często montowane są na kotwy i piankę.

Okno jest solidnie zamontowane do ścian za pomocą kotew, a szparę między oknem a murem pianuje się pianą rozprężną. Od strony zewnętrznej piana zostanie przykryta izolacją i tynkiem, a od strony wewnętrznej tynkiem i farbą.

Dlaczego to błąd?

Piana nie jest przeszkodą dla pary wodnej i nie jest szczelna.

To nieprawidłowy montaż – prawidłowy montaż jest szczelny. Jest to montaż polegający na przyklejeniu taśm paroszczelnych (od strony wewnętrznej) i paroprzepuszczalnej (od strony zewnętrznej) lub montaż z użyciem taśm rozprężnych.

Dodatkowo należy wykonać hydroizolację na zewnętrznej stronie podwalin drzwi tarasowych i okien zaczynających się przy posadzce – na przykład z membrany EPDM.

Więcej o prawidłowym montażu okien pisałem w artykule pokazującym budowę domu krok po kroku: Budowa domu krok po kroku – część 5 – Blog Budowlany (poradnik-budowlany.com)

  1. Brak projektu ogrzewania podłogowego (i innych projektów).

Przemyślany projekt instalacji pozwoli na ogrzewanie podłogi niższą temperaturą, co jest szczególnie ważne ogrzewając dom pompą ciepła, której skuteczność maleje wraz ze wzrostem temperatury w obiegu grzewczym.

 

  1. Nierówne tynki

Częstym błędem jest brak pionów i kątów prostych. Nierówne tynki mogą wręcz uniemożliwić zabudowę – np. kuchni.

Dobrze jest ustalić z tynkarzami kategorię tynków, a jeszcze lepiej – dopuszczalne odchyłki. Dobrze także poinformować tynkarzy o tym, że tynki będą odbierane przez kierownika budowy.

  1. Niedokładne wylewki.

Częstym problemem jest unoszenie się wylewki w narożach pomieszczeń, który utrudnia ułożenie paneli lub innego wykończenia podłogi.

Odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny powinno wynosić maks. 5 mm na długości 2 metrów.

 

 

Kurs „Budowa domu od zera do stanu deweloperskiego”, o którym wspominam w filmie, znajdziesz na stronie:  https://jaksiewybudowac.pl/zarzadzanie-budowa-i-kontrola-prac/

Pozdrawiam,

Sławek Zając

0 Udostępnień